ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสายใยรักภักดีเพื่อแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ...

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. - 10.15 น. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์โดยท่านผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ๙ วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ...

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ...