ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ ...

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษา ป.3-4 ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ...

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ www.facebook.com/boo...

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ก.ค. 2558 กีฬาสี "Boonlert's Inter Sports Competition ...

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...

×