ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม " บุญเลิศบอกรักพ่อ "

ขอเชิญน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมสนุกในกิจกรรม " บุญเลิศบอกรักพ่อ "...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์เป็นเจ้าภาพองค์กฐิน ณ วัดบางโหนด ...

ทอดกฐินสามัคคี โดยทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ณ วัดบางโหนด ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...

×