ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมขยะแลกแต้ม แต้มแลกของ (แลกแต้มทุกวันศุก...

กติกาในการแลกแต้ม ขวดน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด = 1 แต้ม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 2558

ได้จัดกิจกรรมทดลองวิทย์ให้กับนักเรียนชั้น อ.3 - ป.4 ภายในโรงเรียน และ ป.5 - 6 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสายใยรักสัมพันธ์วันแม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...

×