ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559

การประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2559 งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ได้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...

×