ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิ.ย. 2558 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ https://www.facebo...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ https://www.facebook...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่อัลบั้ม Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ https://www.f...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...

×