อัลบั้มรูป : รับประกาศนียบัตร อนุบาล 3 รุ่นที่ 16 , ป. 6 รุ่นที่ 22

วันที่ 21 ม.ค. 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ระดับอนุบาล 3 รุ่นที่ 16 และประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมหรรษาเจบี
1 [ 2 ][ 3 ]