โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ระเบียนการรับสมัคร 63

วันที่ 10 ก.ค. 2563


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Nursery เตรียมอนุบาล 2 ภาษา 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Nursery เตรียมอนุบาล ห้องเรียนปกติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียน (Mini English
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน (Mini English
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้องเรียน (Mini English
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6  


>>>ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเรียน ที่นี่ <<<