ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 21 มี.ค. 2562
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2560
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
  • 01 มี.ค. 2562 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (อ.1 - ป.5)
  • 11 มี.ค. 2562 กิจกรรมรับประกาศนียบัตร, สังสรรค์ศิษย์เก่า